تبلیغات
Just U & Me
Just U & Me
Best For U & Me
ABOUT LINKS Other statistics Survey Archivesدیالوگ طوری // پنجشنبه 28 دی 1396 | 10:53 ق.ظ
Saraw


CaMmEnT()-مَجبوری بِاستی وُ نِگآهَم کُنی؟

+چِرا؟حَوآسِتُ پَرت می کُنَم؟

- بَلِه ...

+خوَشحالَم =)

-بِبَخشید ؟!

+توهَم حَوآسِ مَنُ خِیلی پَرت می کُنی =)


دیالوگ,طوری,